Skip to main content

WBSO: fiscale regeling voor research en development

12 oktober 2023

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling die bedrijven en zelfstandigen stimuleert om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. De regeling is bedoeld om innovatie in Nederland te bevorderen en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te versterken.

Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development (R&D) doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan kunt u op eenvoudige wijze belastingvoordeel ontvangen vanuit de WBSO. *

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, zijn er verschillende algemene voorwaarden.
De belangrijkste zijn:

 • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
 • U hanteert een planmatige aanpak voor de S&O-werkzaamheden, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
 • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.
 • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden.

Aanvullende algemene voorwaarden voor zelfstandigen

 • U werkt per kalenderjaar minimaal 1.225 uur voor uw onderneming.
 • U realiseert per kalenderjaar minimaal 500 S&O-uren.

Aanvullende algemene voorwaarden voor ondernemers met personeel

 • U draagt loonheffing af voor uw werknemers die de S&O-werkzaamheden uitvoeren.
 • U bent geen publieke kennisinstelling.

Voorwaarden projecten

U kunt WBSO aanvragen voor ontwikkelingsprojecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hieronder staan de voorwaarden voor de 2 typen projecten.

Ontwikkelingsproject

 • De ontwikkelde producten of productieprocessen moeten fysiek en tastbaar zijn. Ook programmatuur komt in aanmerking.
 • De ontwikkeling is technisch nieuw voor uw bedrijf. Dit betekent dat de werkzaamheden uw eigen technische kennis en kunde overtreffen. Hierdoor zijn er risico’s of onzekerheden of de ontwikkeling slaagt. Zijn die er niet, dan is er geen sprake van S&O.
 • Tijdens de ontwikkeling verwacht u concrete technische problemen die u en/of uw S&O-medewerkers zelf moeten oplossen.
 • U heeft een idee hoe u de genoemde problemen wilt gaan oplossen. In uw aanvraag beschrijft u de oplossingsrichtingen die u verwacht te onderzoeken, uit te werken en te ontwikkelen.

Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)

 • Het onderzoek is wetenschappelijk: u zoekt een verklaring voor een verschijnsel die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis of bij de bij uw bedrijf aanwezige kennis. Door het onderzoek ontwikkelt u zelf nieuwe theoretische of praktische kennis.
 • Het onderzoek is technisch: het onderzoek heeft betrekking op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie.
 • Bij uw aanvraag moet de onderzoeksopzet bekend zijn.
 • In uw aanvraag vermeldt u de concrete onderzoeksvragen waar u een antwoord op zoekt. Uit uw onderzoeksvragen moet duidelijk worden dat het onderzoek nieuwe kennis oplevert: het gaat verder dan het verzamelen, observeren, vastleggen van data of de onderlinge samenhang tussen data.
 • Het onderzoek is niet routinematig van aard.

* Bron: website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso/voorwaarden

Een aanvraag voor toekenning van de WBSO wordt gedaan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor dient de onderneming een E-herkenning te hebben (minimaal niveau 3). Het is uiteraard ook mogelijk dat wij de aanvraag voor u indienen en beheren.

Mocht u vragen hebben over de werking van de WBSO of u wilt hulp bij de aanvraag van de WBSO? Neem dan gerust contact op met één van de adviseurs van BAET.

We zijn u graag van dienst!